Noen av de som benytter Facilit FDVU

Fylkeskommuner

Vest-Agder fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Møre og Romsdal kommune

Kommuner

Ålesund kommune

Tromsø kommune

Skedsmo kommune

Randaberg kommune

Rana kommune

Mandal kommune

Malvik kommune

Lunner kommune

Harstad kommune

Hammerfest kommune

Privat eiendomsforvalter

Tromsø Eiendomsforvaltning AS

Løvenskiold Eiendom AS

Kræmer Eiendom

Bergen Eiendomsforvaltning AS – BEFAS

Aasse Byggeadministrasjon AS

Offentlige aktører

Ålesundregionens Havnevesen

UNN

Iris Salten IKS

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)

Bade- og svømmenalegg

Østfoldbadet

Røykenbadet

Havhesten Flora kommune KF

Teater og konserthus

Trondheim spektrum

Kilden teater- og konserthus IKS

Hålogaland Teater

Partnere

Datec

Catenda

Norkart

Venator AS