Enøk

Ved å benytte Facilit FDVU Enøk kan en oppnå reduserte energikostnader og driftspersonell blir mer energibevisste. Facilit FDVU Enøk gir bedre kontroll av energiforbruket gjennom gode rapporter.

Leveres som et tillegg til Facilit FDVU Basis og kan leveres i en forenklet versjon som kun gir tilgang til registrering og enkel rapportering på de bygg driftspersonell har ansvar for.

For brukere på et overordnet nivå benyttes Facilit FDVU Enøk for oppfølging av samtlige bygg, måleradministrasjon og utvidet rapportering.

Be om demo

Hovedfunksjonalitet

 • Oppfølging av forbrukstall på flere nivåer
 • ET-diagram og forbruksoversikter innenfor ønsket periode
 • Sammenligning av faktisk forbruk vs. børverdi
 • Eget grensesnitt for driftspersonell med forenklet registrering og rapportering
 • Import av forbrukstall fra nettleverandør

Fordeler

 • Driftspersonell kan benytte mobile løsninger som støtter iOS- eller Android-plattformene for manuell registrering av forbrukstall

Støttefunksjoner

 • Import av forbrukstall fra nettleverandør

Passer for deg som er

 • Energiledelse
 • Diftspersonell

Kan kombineres med modulene

 • Facilit FDVU Basis
 • Facilit FDVU Drift
 • Facilit FDVU Vedlikehold