Facilit FDVU – Gode bygg gir bedre liv.

Ønsker du opplæring, eller har du nylig begynt å bruke våre løsninger?

Sjekk om vi har planlagt felles seminarer eller kurs nært deg og meld deg på.

Opplæringstilbud

Over 6500 aktive brukere i Facilit FDVU

Nordland fylkeskommune eier og forvalter mer enn 300000 m² bygningsmasse. For å utøve et profesjonelt eierskap er Facilit FDVU valgt til det verktøyet som skal hjelpe oss med å forvalte eiendommene best mulig. Facilit FDVU skal være vårt strategiske verktøy i dette arbeidet. Facilit FDVUs vilje til fortsatt systemutvikling var en av faktorene som gjorde at vi valgte nettopp dem.

Pål Blomstrand Kristensen, Rådgiver
Nordland fylkeskommune

“Vi har oppnådd systematisk orden på vår dokumentasjon” – Brukerundersøkelse 2018

Gjennom vårt samarbeid med Facilit, opplever både vi i Datec AS og våre kunder stor merverdi. Facilit er en trygg og god samarbeidspartner som har fokus på kvalitet og gode prosesser!

Øyvind Larsen, Salgssjef
Datec

,

Ved bruk av Facilit får vi lagret FDV-dokumentasjon på en ryddig og oversiktlig måte. Dette er i tråd med bransjen, NS3451 og tilsynsmyndigheter. Vårt driftspersonell kan raskt få en oversikt over dokumentasjonen som finnes på de respektive bygg.

Kristin Wolden, FDV-koordinator
Elverum kommune

,

Alle rettigheter Facilit  |  Om informasjonskapsler  |   Design og utvikling: Gnist