Facilit FDVU – Et komplett system for deg som forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler eiendom

På utkikk etter FDVU-system?

Våre kunder er bla. offentlige aktører, ulike organisasjoner og private eiendomsforvaltere.

Se bransjeoversikten

Våre produkter:

Facilit FDVU består av ulike moduler som kombineres etter dine behov. Skreddersy funksjonalitet for å optimalisere ditt FDVU-system

Se produktoversikten

Over 11.000 aktive brukere i Facilit FDVU

Nordland fylkeskommune eier og forvalter mer enn 300.000 m² bygningsmasse. For å utøve et profesjonelt eierskap er Facilit FDVU valgt som verktøy til å forvalte eiendommene best mulig. Facilit FDVU er vårt strategiske verktøy i dette arbeidet, og deres vilje til fortsatt systemutvikling er en av faktorene som gjorde at vi valgte nettopp dem.

Pål Blomstrand Kristensen, Rådgiver
Nordland fylkeskommune

Systematisk orden på all dokumentasjon

Gjennom vårt samarbeid med Facilit, opplever både vi i Datec AS og våre kunder stor merverdi. Facilit er en trygg og god samarbeidspartner som har fokus på kvalitet og gode prosesser!

Øyvind Larsen, Salgssjef
Datec

Ryddighet og oversikt

Ved bruk av Facilit får vi lagret FDV-dokumentasjon på en ryddig og oversiktlig måte. Dette er i tråd med bransjen, NS3451 og tilsynsmyndigheter. Vårt driftspersonell kan raskt få en oversikt over dokumentasjonen som finnes på de respektive bygg.

Kristin Wolden, FDV-koordinator
Elverum kommune

Nordland fylkeskommune

Tromsø kommune

Rogaland fylkeskommune

Lillestrøm kommune

Drammen kommune

Ullensvang kommune

Alle rettigheter Facilit  |  Om informasjonskapsler  |   Nettsider fasilitert av Gnist