Basis forvaltning

Forvaltning, systematisering og oversikt over grunndata. Eksempler på relevant informasjon i Facilit FDVU Basis er eiendoms-, anleggs-, grunneiendoms-, bygnings-, objekts-,  seksjons- og rominformasjon.

Med Facilit FDVU er det enkelt å implementere et nytt system. Vår løsning støtter import av nødvendig grunninformasjon, og matrikkeldata kan innhentes for å forenkle håndtering av eiendomsinformasjon.

Be om demo

Hovedfunksjonalitet

 • Full oversikt over bygg- og eiendomsdata
 • Aktørregister som gir oversikt over interne og eksterne leverandører
 • Avtaleregisteret gir en samlet oversikt over alle avtaler
 • Bredt utvalg av både standardrapporter og individuelt tilpassede rapporter
 • Dokumentarkiv med enkel oversikt over alle dokumenter i systemet
 • En effektiv søkemotor som gjør det enkelt å finne informasjon

Fordeler

 • Bedre oversikt over eiendomsinformasjon
 • Tidsbesparing og forutsigbarhert ved å samle all FDVU-informasjon i ett system
 • Mulighet for å skape gode rutiner innen forvaltning, drift, vedlikehold og oppfølging.
 • Systematisert FDV-dokumentasjon

Støttefunksjoner

 • Varsling
 • Direkte oppslag i enhetsregisteret
 • Synkronisering og import av data fra matrikkelen
 • Kartfunksjonalitet – visualisering av FDVU-data
 • Mobile applikasjoner for iOS og Android – QR og NFC
 • 100% webbasert løsning
 • Bruk av norsk standard
 • Flettemaler
 • Effektiv import og eksport til Excel
 • BIM-funksjonalitet – viewer og IFC

Passer for deg som er

 • Bygg og eiendomsforvalter i privat eller offentlig sektor

Kan kombineres med modulene

 • Alle våre moduler støtter Facilit FDVU Basis