Utleie og avtaleforvaltning

Utleieadministrasjon av boliger og andre typer utleieobjekter (tomter, båtplasser etc.). Inneholder en enkel og slagkraftig systematikk for administrasjon av leieavtaler.  Modulen er godt utprøvd og utviklet i over 20 år.

Be om demo

Hovedfunksjonalitet

 • Administrere boliger og andre utleieseksjoner
 • Vise tilgjengelighet (ledighetsrapporter for boligtildeling)
 • Viser prosentvis utnyttelsesgrad
 • Tapsrapportering ved tomgang
 • Melde svikt og avvik med leietakerinfo
 • Aktivere sjekklister ved innleie- og utleieavtaler
 • Dynamisk prisinformasjon i avtale
 • Ivaretar regulering iht. §4-2 og §4-3
 • Ivaretar tidsbegrensninger iht. § 9-3
 • Flettemaler for brev- og kontraktproduksjon

Fordeler

 • Gir god og nødvendig oversikt over utleieforvalter
 • Datovisning av regulering, kontraktsbeløp og andre henvendelser
 • Varsling på viktige datoer (bankgaranti, opsjoner o.l)
 • Utprøvd funksjonalitet gjennom 25 år i faget
 • Benyttes av en rekke store utleieforvaltere
 • Fakturaintegrasjon er tidsbesparende
 • Enkle rutiner for regulering sikrer økte leieinntekter

Støttefunksjoner

 • Integrasjon mot fakturasystemer
 • Integrasjon mot sak-/arkivsystemer
 • Integrasjon mot kart og matrikkel, med grafiskvisning i kart
 • Integrasjon mot enhetsregisteret
 • Import av husbank – bostøtte
 • Import av felleskostnadsoppgjør
 • Boligsøknad modul
 • Gode søkefunksjoner mot leietaker og adresse
 • Dagberegning ved innflytting
 • Kreditering ved utflytting
 • Leveres med gode standardrapporter

Passer for deg som er

 • Boligforvalter
 • Forvalter offentlig boligmasse og eiendommer
 • Forvalter privat boligmasse
 • Forvalter skogsområder og teiger
 • Forvalter båtplasser
 • Forvalter næringsbygg og eiendommer

Kan kombineres med følgende moduler:

 • Facilit FDVU Basis – Forvaltning
 • Facilit FDVU Helpdesk
 • Facilit FDVU Brannbok
 • Integrasjon mot økonomi, vi støtter en rekke fakturasystemer
 • Integrasjon mot sak-/arkiv
 • Integrasjon mot kart og matrikkel