Drift

Drift omfatter alle oppgaver, kontroller og rutiner som er nødvendige for at bygninger og tekniske installasjoner skal fungere til enhver tid. Det kan omfatte betjening av installasjoner, vannforsyning, energi, renhold, renovasjon og mye mer.

 

Be om demo

Hovedfunksjonalitet

Drift og ettersyn

 • Frekvensbaserte planer for drift og ettersyn
 • Oppfølging av forbruk på gass, vann, olje og annet
 • Oppfølging og kontroll av bl.a. legionella, badeanlegg, brann og elektriske anlegg.
 • Ulike rapporter knyttet til drift.

Fordeler

 • Plattformuavhengig
 • Godt etablert systemlogikk
 • Full oversikt på leverandører og serviceavtaler
 • Tilgjengelig for interne og eksterne aktører
 • God brukerdialog
 • Standardisert system

Støttefunksjoner

 • Støtter alle typer fasiliteter, bygg og anlegg
 • Effektiv søkemotor
 • Mobile løsninger med kamera/bildefunksjonalitet
 • Generell import og eksport til Excel
 • Dokumentarkiv for alle filtyper
 • Standardiserte rapporter med tilpasningsmuligheter
 • Koblet opp mot Enhetsregistret

Vakthold og sikring

 • Støtte for bruk av QR og NFC.
 • Objektregister
 • Standardoppgaver og rutiner knyttet til brann, bygg, elelktro og VVS.

Servicefunksjoner

 • Helpdesk og brukere/kunder kan melde inn saker.
 • Avviksbehandling
 • Oppslagsverk for rutiner og instrukser.

Renhold

 • Tilsyn og kontrollrutiner
 • Integrasjon med Datec Clean Pilot, grafiske renholdsplaner, samspill mellom byggdrift og renhold, synkronisering av areal.

Passer for deg som er

 • Driftsansvarlig for bygg- og tekniske installasjoner

Kan kombineres med følgende moduler:

 • Facilit FDVU Basis
 • Facilit FDVU Utleie
 • Facilit FDVU Vedlikehold
 • Facilit FDVU Enøk
 • Facilit FDVU Helpdesk
 • Facilit FDVU Arbeidsordre