Opplæring og tjenester

Vi tilbyr en rekke tjenester i Facilit FDVU. Vi har lang erfaring med blant annet datafangst, opplæring og implementering av Facilit FDVU.

Opplæring i våre produkter

Vi tilpasser opplæring etter deres behov.  Enten én-til-én opplæring, eller felles seminarer/grupper.

Send oss en henvendelse så tar vi kontakt med deg 

Kurs og seminarer

I kurskalenderen finner du planlagte nettkurs og webinarer.

Se våre kurs og webinarer »

Datafangst

Vi har lang erfaring med datafangst og tilbyr blant annet etablering av:

  • FDV-Dokumentasjon: Vi etabler dokumenter, tekniske installasjoner, driftsinstrukser og leverandørregister.
  • Brannbok: Vi etablering tegninger, instrukser og sjekklister.
  • Dakking av tegninger
  • Annet
Send oss en henvendelse så tar vi kontakt med deg.

  Rådgivning og konsulentoppdrag

Vi tilbyr rådgivning i å systematisere data i Facilit FDVU.  Vi kan blant annet hjelpe deg med:

  • Implementering av data til systemet
  • Organisering av data
  • Rådgivning rundt integrasjoner til andre datasystem (økonomi, energi, matrikkel etc.)
  • Systemtilpasning i egen organisasjon
Send oss en henvendelse så tar vi kontakt med deg.