Prosjekt og byggeregnskap

Utvikling av bygningsmassen og utskiftninger må utføres regelmessig for å opprettholde bygningens verdi over tid. Det vil si bygningens tekniske verdi og produktivitet i forhold til nye krav.

Be om demo

Hovedfunksjonalitet

Byggregnskap

 • Standard kontoplan med mulighet for tilpassing til det enkelte prosjekt.
 • Budsjettering med mulighet for kalkulering.
 • Import av budsjettgrunnlag fra Excel.
 • Oppfølging av kontrakter mot budsjett – utbetalt og innestående.
 • Etterkalkulering av budsjett og prosjektkostnader.
 • Rapportering ihht. NS 3453 og NS 3453:2016.
 • FDV-dokumentasjon

Fordeler

 • Systemet gir bedre økonomistyring i prosjekt.
 • Standardrapporter er tidsbesparende og gir enhetlig rapportering
 • Tilgang til kompetanse og “best practise” fra stort brukermiljø.
 • Effektivisering gjennom integrasjon med økonomisystem.

Støttefunksjoner

 • Integrasjon mot økonomisystem for overføring av forbruk og faktura.
 • Prosjekthåndbok med kapitler for prosjekterende byggherre, som ARK, RIB, RIV med flere.
 • Prosjektfaser med maldokument for hver fase.
 • Bestillingsbrev kan produseres i Office og lagres på prosjekt.
 • Finansiering kan registreres slik at prosjektleder kan følge opp budsjett mot finansiert.
 • Integrert mot Enhetsregisteret.

Ny prosjekter

Vedlikeholdsprosjekt

 • Oppgavene skrives i Vedlikeholdsmodulen og hentes inn i prosjekt.
 • Oppfølging på konto, leverandør og prosjekt.
 • Rapportering av budsjett; bestilg og utbetalt per oppgave, eiendom og prosjekt.

Oppfølging av prosjektets finansiering

 • Konti og finansieringstyper registreres på prosjekt
 • Prosjektleder kan se budsjett mot finasiering
 • Rapportering

Passer for deg som er

 • Byggeherre
 • Prosjektleder
 • Entreprenør

Kan kombineres med følgende moduler:

 • Facilit FDVU Basis
 • Facilit FDVU FDV-Dokumentasjonsbok
 • Facilit FDVU Tegningsbok
 • Facilit FDVU Prosjekthåndbok
 • Integrasjon mot økonomisystem