Vedlikehold

Vedlikehold innebærer å ivareta ønsket kvalitet og forlenge byggets levetid slik at det det kan fungere hensiktsmessig og benyttes til formålet det er tiltenkt.

 

Be om demo

Hovedfunksjonalitet

 • Vedlikeholdsplanlegging, løpende vedlikehold og vedlikeholdsprosjekter
 • Supplere/tilføye informasjon på eiendoms-, bygnings- og objektnivå
 • Oversiktlige tilstandsanalyser for byggverk
 • Økonomisk oppfølging tilknyttet budsjettering, årsplan og rapportering
 • Arbeidsordre knyttet mot interne brukere, utsendning av bestillinger per mail

Fordeler

 • Oversiktlige vedlikeholdsplaner gir forutsigbarhet og kostnadskontroll
 • Historikk som bygger på beste praksis
 • Høyere kvalitet på bygningsmassen
 • Alt av FDV-informasjon samlet på ett sted
 • Plan- og beslutningsverktøy som kan hjelpe til å iverksette riktige tiltak

Støttefunksjoner

 • Forslag til standardiserte oppgavebeskrivelser bygger på NS 3451 og NS 3454
 • Mobile løsninger
 • Gode løsninger for avviksbehandling
 • Helpdesk med dialog
 • QR og NFC
 • Måleverdier med grafisk framvisning
 • BIM og kartfunksjonalitet
 • Matrikkelintegrasjon
 • Dokumentasjonsarkiv
 • Brukerdefinerte FDVU-bøker, eks. brann- og eiendomsbok
 • Global søkfunksjonalitet
 • Arbeidsordre til leverandører, mulighet for å laste opp dokumenter (Servicerapport, risikoanalyse, FDV-dokumentasjon og samsvarserklæring)

Passer for deg som er

 • Ansvarlig for vedlikeholdsplaner på bygg- og eiendomsmasse

Kan kombineres med modulene

 • Facilit FDVU Basis
 • Facilit FDVU Utleie
 • Facilit FDVU Vedlikehold
 • Facilit FDVU Enøk
 • Facilit FDVU Helpdesk
 • Facilit FDVU Arbeidsordre