Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for nettsidene www.facilit.no, www.facilit.com, www.fdvu.net, helpdesk.fdvu.net og uio.fdvu.net. Nevnte websider eies og administreres av Ørn Software AS (org. no. 979 443 471) som også er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene.

For brukere/kunder som benytter produktet «Facilit» på nettsiden www.fdvu.net, helpdesk.fdvu.net og uio.fdvu.net gjelder denne personvernerklæringen administrering og behandling av brukernavn, brukerprofiler, roller og tilganger, ikke behandling av øvrige personrelaterte data i kundens egen database.

Behandling av øvrige personrelaterte data i kundens egen database reguleres gjennom egen databehandleravtale mellom kunde og ØRN Software AS.

Personopplysninger som behandles

Facilit samler inn personopplysninger som firmanavn, navn, adresse, epost, telefonnummer, stilling, brukernavn, brukerprofiler, roller og tilganger samt informasjonskapsler med hvilke Facilit-nettsider som benyttes/besøkes.

Hvordan informasjon innhentes?

Facilit samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider og informasjonskapsler for logging av bruksmønster.

Formålet med informasjonen som innhentes

Formålet med innhentet informasjon er å kunne gi best mulig informasjon til riktig mottaker samt å forbedre vår hjemmeside og produktet Facilit i henhold til behovene som avdekkes av bruksmønsteret.

Hvordan lagres informasjonen?

Innhentet informasjon lagres i vårt CRM-system, vår feilmeldingslogg og administrative logger for innlogging og bruk. Dette for å opprettholde god oversikt og service mot våre kunder.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte vår markedsavdeling.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjepart. Vi kan imidlertid dele informasjon om navn/telefonnummer/e-post med underleverandører som hotell og arrangementsansvarlige ved påmeldinger til våre arrangementer.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at ØRN Software AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Telefon 4000 5885
firmapost@facilit.no
ØRN Software AS,

Postadresse: Boks 833, 9258 Tromsø

Besøksadresse: Fredrik Langes gate 24, 9008 Tromsø