Ørn Software og Facilit vinner kontrakt med UiO på anskaffelse av FDV-System

Universitetet i Oslo har valgt Facility Management som leverandør til deres nye FDV-System: Facilit FDVU.

Ørn og Facilit leverer på alle områder sammen med underleverandør BIM2Share. Det var 12 kvalifiserte leverandører i konkurransen og UiO har kjørt en lang og grundig prosess før de tok beslutningen.

UiO begrunner valget slik «Samlet sett vurderes Facility Management sitt tilbudte system til å score best på kriteriet kvalitet etter en skjønnsmessig helthetsvurdering.»

«Tilbudte system er vurdert som et komplett system som er lett å implementere og ta i bruk for forvaltningsprosesser. Oversiktlig og greit, og lett å finne frem i. Meget god på regulering. Eiendomsbasen er bygget opp på en god måte og vurdert som lett å vedlikeholde. Inn- og utleie håndteres på en bra måte, også fremleie og andre avtaleformer. Bra grensesnitt som er tilnærmet selvforklarende ved bruk».

«Samlet sett har FM den beste og mest komplette løsningen for FDV-dokumentasjon av samtlige leverandører i konkurransen. Spesielt god er søke- og filtreringsmulighetene og dokumentmottak-, kommunikasjons- og kontrollfunksjonen samt muligheten for enkelt å fordele oppgaver eller sende linker til andre brukere gjennom oppslag i FDV. Særlig god løsning for rødstrek. Godt teknisk og visuelt UI, med klok bruk av farger gir god brukeropplevelse mht. gjenfinning av FDV-dok».

Vi er meget stolte over avgjørelsen!  Vi vil med dette takke UiO for tilliten og ser fram til å samarbeide med dere. Stein-Are Engstad, Facility Management.

 

 

Publisert: 02. juli 2021