Vi ønsker NIBIO velkommen som kunde

NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, har nylig valgt Facilit som leverandør for nytt FDV-system.

Vi ser fram til å komme i gang med samarbeidet.

 

NIBIO er et av Norges største forskningsinstitutt med ca. 700 medarbeidere. NIBIO bidrar til matsikkerhet og mattrygghet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping gjennom forskning og kunnskapsproduksjon.

 https://www.nibio.no/

Publisert: 12. april 2021