Kurskalender

Kurs i Facilit FDVU

Facility Management AS gjentar fjorårets suksess, og holder 19. – 20. mars fire brukerkurs i Oslo på Thon Hotel Opera. Kursene er rettet mot forskjellige fagmoduler og ferdighetsnivå hos brukerne. Deltakere må selv stille med egen bærbar datamaskin.

FACILIT FDVU UTLEIE – Basiskurs for utleieforvaltere, 19. mars 2019

Kursdato nærmer seg, og påmeldinger kan ikke forvente bekreftelse.

Målgruppe: Utleieforvaltere

Dato: 19. mars

Varighet: 10:00 – 15:00

Foredragsholder: Eirik Blix

Deltakerne vil jobbe med:

 • Distinksjoner mellom forskjellige typer fasiliteter.
 • Oppretting og avslutting av kontrakter, kontraktlister og behandlingsstatus i Facilit FDVU Utleie.
 • Oppretting og behandling av aktører, f.eks. sammenslåing av dobbeltregistrerte aktører.
 • Regulering av kontraktspriser, bla.: Indeksregulering (§4-2), Gjengs leieregulering (§4-3), Fornying av tidsbestemt leieavtale (§9-3).
 • Regulering av seksjonspriser (§4-1), MS Excel (Eksport/Import)
 • Oppgaveoppfølging og rapportering i Facilit FDVU.
 • Oppretting av flettemaler, fakturering.

Påmelding nedenfor.


FACILIT FDVU UTLEIE – Videregåendekurs for utleieforvaltere, 20. mars 2019

Kursdato nærmer seg, og påmeldinger kan ikke forvente bekreftelse.

Målgruppe: Utleieforvaltere

Dato: 20. mars

Varighet: 10:00 – 15:00

Foredragsholder: Eirik Blix

Deltakerne vil jobbe med:

 • Leieobjekter, fra grunneiendom til enkeltrom (Arealforvaltning).
 • Regulering av seksjonspriser, standardprising (Størrelse/kvalitet/plassering).
 • Oppretting av avtaler og rapportering av nøkler for beboere, håndverkere, etc.
 • Søknadsbehandling av leietakers boligsøknad.
 • Lage kontraktsgrupper med differensiert innsyn for ulike forvaltere.
 • Kontrakters standardverdier, priselementer og oppgaver.
 • Dypere kunnskap om regulering og tilbakestilling av kontraktspriser.
 • FDV mot leietaker. Avvik og sjekklister for seksjon.
 • Integrasjon mot sak/arkiv, journalføring av kommunikasjon i Facilit.
 • Rapportering relatert til prislister og fakturering.

Påmelding nedenfor.


FACILIT FDVU BASIS/DV – Basiskurs for byggforvaltere, 19. mars 2019

Påmeldingen er stengt.

Målgruppe: Introduksjonskurs for byggforvaltere

Dato: 19. mars

Varighet: 10:00 – 15:00

Foredragsholder: Tor Erling Andreassen

Deltakerne vil jobbe med:

 • Praktisk øving på integrasjon til kart/Matrikkel på egne bygninger og grunneiendommer.
 • Behandling av avvik, og rapportering av ubehandlede, under behandling og avsluttede avvik.
 • Oppretting av periodiske oppgaver for egenkontroll, kopiere disse til andre bygninger.
 • Bygge opp sjekkliste og aktivere denne på en bygning.
 • Få kjennskap til standardrapporter og hvordan disse kan tilpasses i Facilit FDVU.

Påmelding nedenfor.


FACILIT FDVU – Videregåendekurs for systemadministratorer og superbrukere, 20. mars 2019

Påmeldingen er stengt.

Målgruppe: Systemadministratorer og superbrukere

Dato: 20. mars

Varighet: 10:00 – 15:00

Foredragsholder: Tor Erling Andreassen

Deltakerne vil jobbe med:

 • Felles systeminnstillinger og rapportering.
 • Oppsett av startside og forsidemoduler.
 • Administrasjon av bokmoduler.
 • Organisering av FDV-dokumentasjon iht. NS 3451.
 • BIM/IFC i byggforvaltningen.
 • Grunneiendommer fra kart og matrikkel.

 


Påmelding kurs