Kurs og seminarer i Facilit FDVU

Har du behov for opplæring i Facilit FDVU?

Vi ønsker å tilby dere nettkurs og vil høre fra deg hvilke tema som er av interesse.

Kurskalenderen oppdateres før påske.

Takk for at du hjelper, din tilbakemelding er viktig for oss.
Undersøkelsen tar i underkant av 3 minutter.

Gi oss til tilbakemelding

Meeting With PC Three Women At A Table