Statens Vegvesen er i full utrulling av Facilit FDVU!

Ørn Software vant leverandørkonkurransen for FDVU-system til Statens vegvesen (SVV) våren 2022 med systemet Facilit FDVU, CleanPilot fra Datec og Tegnings- og BIM-Server fra BIM2Share. SVV forvalter en bygningsmasse på ca. 400.000 m2 og det forventes 3-500 brukere totalt når de er i full drift på alle fagområder.

SVV skal bruke FDV-systemet innenfor bl.a. Prosjektstyring, Arealforvaltning, Tegninger og modeller (2D/3D), Leieadministrasjon,  Aktivitetsstyring, Brannbok, Elektrobok og HMS, Drift- og vedlikehold og Renhold.

Systemene fra Ørn, Datec og BIM2Share er integrert gjennom åpne API slik at eksempelvis bygningsmessige avvik som meldes fra renholder, automatisk blir tilgengelig for drifter i Facilit Mobil App. Når nye tegninger lastes opp på BIM-server, så er de umiddelbart tilgengelig for renholdsplanlegger i CleanPilot og for bygningsforvalter i Facilit FDVU.

Implementeringsprosjektet ble avsluttet i 2022 og SVV tok systemet i drift fra januar 2023. Nå har vi tatt en statussjekk med prosjektleder for implementeringen hos Statens vegvesen, Martin H. Sæther, for å høre hvordan det går.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan går det med å få systemet ut til brukerne?

– Det går veldig fint, de fleste som skal ha tilgang har fått det og vi ruller nå ut tilgang til eksterne som skal ha en bruker i systemet.

 

Hvordan er overgangen fra tidligere system til Facilit FDVU for brukerne?

– Det har gått seg til vil jeg si, akkurat i starten var det litt hektisk, men vi hadde en god plan og informerte brukere godt gjennom hele migreringsfasen så alt i alt gikk dette bedre enn forventet.

 

Én av de store endringene ved å gå over til Facilit FDVU var å samle mer data fra de ulike avdelingene i samme system, har dere begynt å se noen effekt av dette?

– Vi har nok ikke hatt nok tid i systemet til å se de store effektene enda, Men alt vi gjør i facilit nå er med tanke på standardisering og at rutiner/flyt skal være likt for hele organisasjonen. Vi ser en klar fordel i at vi standardiserer periodiske rutiner/befaringer og andre arbeidsprosesser i facilit, vi får bedre kontroll og det er enklere for oss å holde ting  oppdatert

 

Hva er fokusområdet i Facilit FDVU i tiden fremover?

– Fokuset fremover nå er brannbok, el-bok og tegninger, i tillegg til å bistå brukerne til å få inn enda flere rutiner i facilit. Vi skal  fokusere på å bli gode på det vi har rullet ut av funksjonalitet før vi tar i bruk mere av facilit, vi gleder oss fremover da vi vet at det er mye i facilit som kan hjelpe oss i å bli bedre og holde orden på FDV arbeidet vårt.

 

 

Publisert: 10. mai 2023