Prosjekt og byggeregnskap

Utvikling av bygningsmassen og utskiftninger må utføres regelmessig for å opprettholde bygningens verdi over tid. Det vil si bygningens tekniske verdi og produktivitet i forhold til nye krav.

Be om demo

Hovedfunksjonalitet

 • Standard kontoplan med mulighet for tilpassing til det enkelte prosjekt
 • Budsjettering med mulighet for kalkulering
 • Import av budsjettgrunnlag fra Excel
 • Oppfølging av kontrakter mot budsjett – utbetalt og innestående
 • Etterkalkulering av budsjett og prosjektkostnader
 • Rapportering iht. NS 3453 og NS 3453:2016.
 • FDV-dokumentasjon

Fordeler

 • Systemet gir bedre økonomistyring i prosjekt
 • Standardrapporter er tidsbesparende og gir enhetlig rapportering
 • Tilgang til kompetanse og “best practise” fra stort brukermiljø
 • Effektivisering gjennom integrasjon med økonomisystem

Støttefunksjoner

 • Integrasjon mot økonomisystem for overføring av forbruk og faktura
 • Prosjekthåndbok med kapitler for prosjekterende byggherre, som ARK, RIB, RIV med flere
 • Prosjektfaser med maldokument for hver fase
 • Bestillingsbrev kan produseres i Office og lagres på prosjekt
 • Finansiering kan registreres slik at prosjektleder kan følge opp budsjett mot finansiert
 • Integrert mot Enhetsregisteret

Ny prosjekter

Vedlikeholdsprosjekt

 • Oppgavene skrives i Vedlikeholdsmodulen og hentes inn i prosjekt
 • Oppfølging på konto, leverandør og prosjekt
 • Rapportering av budsjett; bestilt og utbetalt per oppgave, eiendom og prosjekt

Oppfølging av prosjektets finansiering

 • Konti og finansieringstyper registreres på prosjekt
 • Prosjektleder kan se budsjett mot finasiering
 • Rapportering

Passer for deg som er

 • Byggherre
 • Prosjektleder
 • Entreprenør

Kan kombineres med modulene

 • Facilit FDVU Basis
 • Facilit FDVU FDV-Dokumentasjonsbok
 • Facilit FDVU Tegningsbok
 • Facilit FDVU Prosjekthåndbok
 • Integrasjon mot økonomisystem