FDV-dokumentasjonsbok

Bokmodulen organiserer FDV-dokumentasjon etter NS 3451 – Bygningsdelstabell på 2-sifret nivå.

 • Driftsinstrukser og sjekklister beskrives i Facilit FDVU Basis, driftsmodul
 • Tekniske installasjoner beskrives i Facilit FDVU Basis, objektregister

Be om demo

Hovedfunksjonalitet

 • Organiserer FDV-dokumentasjon, tekniske installasjoner og driftsinstrukser knyttet til bygningsmassen

Fordeler

 • Gir driftspersonell god oversikt over driftsoppgaver ved overtakelse av bygg
 • Enkelt å følge opp garantier på tekniske objekter

Støttefunksjoner

 • Dokumentarkiv
 • Effektiv søkemotor

Passer for deg som er

 • Driftsansvarlig
 • Virksomhetsleder

Kan kombineres med modulene

 • Facilit FDVU Basis
 • Facilit FDVU Drift