Forvaltning Drift Vedlikehold

Webinar: Nyheter MIX – Drift og vedlikehold

Tema for webinaret:

  • Aktivitet:
  • Intern og ekstern dialog
  • Velge gruppe som ansvarlig
  • Brukerstyrt kodegrunnlag

 

  • Fasilitet:
  • Varslinger på bygninger
  • Kodegrunnlag (vernekategori)
  • Lettere å generere QR-koder

 

Vi har plukket ut ny funksjonalitet som har kommet det siste året

Heidi Svendsen

Prosjektleder, EG Facilit FDVU

Vanja Madsen

Prosjektrådgiver, EG Facilit FDVU

 

 


Påmelding: