Drift Vedlikehold

Webinar: Nyheter i app

Tema for webinaret:

  • Innstillinger:
  • Intern og ekstern dialog
  • Velge gruppe som ansvarlig
  • Varslingshistorikk
  • Bekreftelse på lukking av avvik
  • Startside og sammendrag

 

  • Filtrering:
  • Varslinger på bygninger
  • Se ansvarlig person og ansvarlig gruppe
  • Filtrere bort eksterne arbeidsordre og måleroppgaver

 

Vi har plukket ut ny funksjonalitet som har kommet det siste året

Heidi Svendsen

Prosjektleder, EG Facilit FDVU

Vanja Madsen

Prosjektrådgiver, EG Facilit FDVU

 

 


Påmelding: