Drift Vedlikehold

Webinar: Befaringer og standardsvar

Tema for webinaret:

I Facilit FDVU er det flere måter å etablere periodiske rutiner. I dette webinaret vil vi vise en sjekklistebasert måte å gjøre det på: Befaringer. Vi vil også peke på likheter og ulikheter ved å etablere periodiske rutiner som befaringer eller periodiske oppgaver.

 

Vi vil også vise funksjonalitet for standardsvar: Nå er det mulig å lage en regel for oppgaver slik at utførende må velge mellom angitte svaralternativ før en oppgave kan lukkes. Funksjonaliteten kan være nyttig ved for eksempel oppgaver som er beskrevet som ja/nei-spørsmål: «Ligger skjøteledninger utsatt for skade?

 

Heidi Svendsen

Prosjektleder, EG Facilit FDVU

Vanja Madsen

Prosjektrådgiver, EG Facilit FDVU

 

 


Påmelding:

Webinar: Befaringer og Standardsvar