Forvaltning Drift Vedlikehold Gratis webinar

Webinar: Arbeidsordre med svarskjema for leverandør

Arbeidsordre med svarskjema for leverandører, eller ekstern arbeidsordre som vi også kaller det, er for mange av våre kunder blitt et nyttig verktøy for å bestille tjenester fra leverandører.

 

Leverandør mottar en e-post med bestillingstekst og lenke til et nettskjema for de kan dokumentere at jobben er gjort. Denne informasjonen sendes tilbake til Facilit FDVU hvor den kan kontrolleres.

 

Vi har også nylig kommet med helt ny funksjonalitet knyttet til ekstern arbeidsordre, hvor det nå er mulig å legge inn tall på avtale med leverandør, og arbeidsordre som gjøres mot leverandør kan knyttes til denne avtalen slik at det er lett å se hvor mye man samlet har bestilt for, mot avtalens rammer.

 

Vi tar forbehold om at endringer på innhold i webinaret kan blir gjort

 

Heidi Svendsen

Prosjektleder, EG Facilit FDVU

Vanja Madsen

Prosjektrådgiver, EG Facilit FDVU

 

 


Påmelding:

Webinar: ekstern arbeidsordre 4.april