Utleie og avtaleforvaltning

Regulering ved boligutleie (UTL101)

Sentralt for all prishåndtering i Facilit FDVU Utleie er Husleielovens kapittel 4 Leieprisvern (§§ 4-1 – 4-3)  samt Kapittel 9. Leieforholdets varighet – opphør (§ 9-3)

Dette lærer du:

  • Gjennomgang av loven og dens konsekvens for deg som boligutleier
  • Regulering av boligpriser (ref. §4-1) gjennom eksport/import mot Excel (individuell behandling av boliger)
  • Regulering av boligpriser (ref. §4-1) gjennom standardprising (felles regelbehandling av boliger)
  • Regulering av kontrakt (ref. §4-2) gjennom indeksregulering (SSB / KPI)
  • Regulering av kontrakt (ref. §4-3) gjennom gjengs regulering
  • Fornying/forlenging av kontrakt (ref. §9-3) gjennom å fornye samme kontrakt
  • Fornying/forlenging av kontrakt (ref. §9-3) gjennom å tegne ny kontrakt

Det er åpent for spørsmål om temaene

Kursholder:

Eirik Blix
Prosjektleder, Facilit


Påmelding

Påmelding kurs Facilit FDVU Utleie våren 2021

  • OrganisasjonNavnE-postTlfKurs (1,2,3,4) 
    Trykk på pluss for å legge til flere deltagere. OBS! Husk å skriv nr på hvilke kurs deltakeren skal delta på.