I samarbeid med Rogaland fylkeskommune er nå Facilit FDVU Inventarregister utviklet

I samarbeid med Rogaland fylkeskommune er nå Facilit FDVU Inventarregister utviklet.

Trygve Soland som er leder for prosjektet i Rogaland fylkeskommune forteller at de inntil nylig benyttet et system som skulle utfases. De kontaktet derfor Facility Management AS (FM) for om mulig å få denne informasjonen inn i en egen modul i Facilit FDVU.

Trygve Soland

-Bygg og eiendomsavdelingen ble kontaktet av opplæringsavdelingen da de var på jakt etter en erstatning for SATS som ble brukt til inventarregistrering i fylket. I prosessen ble også kulturavdelingen med, de var i behov for et system som kunne ivareta registrering av kunst. Kunst var også registrert i SATS, forteller Trygve Soland.

Rogaland fylkeskommune tok i bruk løsninger fra FM for snart 16 år siden og omfanget av bruken har vokst med årene. Soland nevner at det er viktig å ha en ajourført database for dokumentasjon av inventar og utstyr. Det ligger også et politisk vedtak om registrering av inventar og utsyr. Trygve Soland forteller videre at de ser at Facilit FDVU er et godt verktøy for blant annet objekt registrering.

 

Politisk vedtak

– Objektene utgjør en stor verdi og det er svært viktig å kunne dokumenterer verdien og omfanget ved den enkelte skole/bygning. Et eksempel er i forbindelse med forsikringsoppgjør og om man har behov for å flytte eller omfordele utstyr. Skolene må også kunne dokumentere omfanget og plassering av inventaret på skolen, sier Trygve Soland.

Tor Erling Andreassen som er senior prosjektleder i FM forteller at det er satt opp egne brukerprofiler for personell på skolene slik at de får oversikt over sitt inventar og mulighet til å opprette og endre informasjon på dette.

 

                                                      Merverdi i fremtiden

Tor Erling Andreassen
Soland forteller videre at Rogaland fylkeskommune bruker mye ressurser på inventar og utstyr, det er viktig å kunne dokumentere hvor utstyret befinner seg, og eventuelt når dette er avhendet. Inventarregisteret brukes til å få en god oversikt over den enkelte bygnings inventar og utstyr.

Tor Erling Andreassen forteller at det er en digitaliseringsvind over landet, myndighetene ønsker mer digitalisering og mindre statisk papirbasert dokumentasjon.

– Rogaland fk hadde 50 000 elementer som var plassert rundt på forskjellige skoler. Av dette var over 1000 elementer kunst som ble overført til Facilit FDVU sitt kunstregister. Kunstregistret, har vært tilgjengelig i mange år og ble utviklet i samarbeid med Oppland fylkeskommune.  De resterende elementene var inventar og ble overført til det nyutviklede inventarregisteret i Facilit FDVU. Der kan bruker dokumentere hvilket inventar som er plassert på eiendom, bygg, seksjon eller rom. I tillegg kan bruker kategorisere inventar på ulike inventar-typer, som for eksempel pcer, skap, stoler, bord, osv, forteller Tor Erling Andreassen i FM.

Veien videre for Facilit FDVU Inventarregister

– Vi i Facilit ser for oss at inventarregisteret på sikt vil være tilgjengelig fra mobilt utstyr. Målsetningen er at bruker skal kunne dokumentere inventar ute på bygget via mobilapp ved å ta bilde og tildele en inventarkode, nevner Tor Erling. Det vil bli tilbudt samme funksjonalitet som er tilgjengelig i dag for registrering av objekter i Facilit FDVU.

 

Facilit FDVU Inventarregister og Facilit FDVU Kunstregister

 Tilsvarende funksjonalitet vil også bli gjort tilgjengelig for kunst. Kunst og inventar har stor økonomisk verdi og dokumentasjon av dette er svært relevant i forbindelse med avhending og forsikring.

 

Facility Management AS kan tilby bistand ved etablering dersom grunnlag finnes på elektronisk format. Ta kontakt for mer informasjon.

BIM2SHARE og Facilit har inngått sammarbeid

 

Publisert: 21. oktober 2020