Funksjonalitet for å eksportere og importere prosesskoder som benyttes av Statens vegvesen

Facilit FDVU Prosjekt- og Byggeregnskap vil støtte import av XML med prosesskoder for veg-prosjekt:

  • Utvidet støtte for rapportering
  • XML import av kontrakt med beskrivelsestekster (ihht NS 3459)
  • XML import av faktura med påløpte kostnader og mengder (ihht NS 3459)

Modulen kan benyttes frittstående og/eller sammen med andre Facilit FDVU-Moduler.

 

Ønsker du ytterligere informasjon kontakt marked@facilit.no.

Publisert: 13. januar 2020

NS 3459 prosesskoder prosjekt prosjektregnskap Vegprosjekt