Facility Managment AS er blitt medeier i nyoppstartede Senix Consulting AS

Facility Management AS er blitt medeier i nyoppstartede Senix Consulting AS med 30% eierandel og at vi ser fram til et tett og godt samarbeid med selskapet, og alle kundene som benytter Facilit FDVU med bokmodulene fra Vergo.

Publisert: 22. november 2019