Facilit har inngått kontrakt med Opplysningsvesenets fond

Vi har gleden av å ønske Opplysningsvesenets fond (OVF) velkommen som ny kunde.

OVF er en av Norges største eiendomsbesittere og forvalter samtlige presteboliger i Norge.

Vi takker for tilliten og ser fram til videre samarbeid.

 

Facilit har inngått en stor kontrakt med Opplysningsvesenets fond

 

Mer info om OVF sjekk deres hjemmeside.

Publisert: 15. mai 2020