Facilit FDVU tilbyr nå integrasjon mot Elhub

Energiforbruk er en av de største kostnadsbærerne for en byggeier. Det gjennomføres hvert år en rekke tiltak og investeringer for å få ned energiforbruket. Ved å kutte kostnader til energi, sparer byggeier også miljøet og en større utgiftspost på driftsbudsjettet. Så hvordan finner du ut hvor det er mest hensiktsmessig å gjøre energitiltak?

Med Facilit FDVU Enøk får man oversikt over faktisk forbruk som vil være grunnlag for prioritering av ulike energisparingstiltak. Energiforbruket kan følges opp per kvadratmeter slik at en kan sammenligne bygg og se hvor tiltak vil gi best effekt.

Facilit FDVU leverer ET-kurver og statusrapporter som viser energiforbruket mot forventet- eller historiske verdier slik at effekten av tiltak som utføres vil kunne dokumenteres.

Tor Erling Andreassen, prosjektleder i Facility Management AS har mange års erfaring med Facilit FDVU Enøk og påpeker hvor viktig det er å vurdere tiltak der det er nødvendig.

– Med Facilit FDVU Enøk kan byggeier rapportere inn forbrukstall fra ulike energikilder og følge opp energiforbruket på disse. Siste nytt er at vi nå kan hente inn forbrukstallene fra det nasjonale Elhub registeret. Vi leser nå automatisk inn verdier fra en nasjonal «kilde» slik at kunden unngår manuelle avlesninger. Denne er løsningen er enda et steg i digitaliseringsprosessene som er nødvendig for å effektivisere hverdagen slik at ressurser i driftsorganisasjonen kan benyttes på en mest mulig effektiv måte.

Integrasjon med Elhub

Med over 10 års erfaring i en kommunal eiendomsavdeling, jobber nå Heidi Svendsen som Prosjektleder i Facilit og kan bidra med erfaringer og kunnskap rundt enøk i Facilit FDVU.

– Med en integrasjon mot Elhub vil man få avlest strømforbruk automatisk inn i Facilit. Med dette som utgangspunkt, vil du kunne ta ut rapporter i systemet, som gir deg en god oversikt over forbruket fordelt på bygningsmassen.

Noen bygg har selvfølgelig ikke kun strøm som energikilde, og da har kundene mulighet til å registrere andre typer målere inn i Facilit FDVU Enøk. All data som lastes inn vil man kunne ta ut i ulike rapporter, for eksempel årsrapporter, ET kurver, eller på målernivå.

Videre forteller Svendsen at de brukte informasjonen i Facilit når de skulle rapportere kostra-tall til SSB, som er 1 gang i året. Da var den etterspurte informasjonen lett tilgjengelig og bare noen tastetrykk så var rapporteringen utført.

-Vi hadde ferdige lister satt opp på samme måte som SSB etterspør, sier Svendsen.

> Hva er Elhub? 

Investering for å spare energi og fremtidige kostnader

Svendsen forteller videre at de tok ut ET kurver (Energi Temperatur) og sammenlignet de forskjellige byggene. Dette brukte de som grunnlag for å ta en vurdering på hvor det var mest hensiktsmessig å gjøre enøk tiltak.

– Under ser dere en ET kurve for 2018 på et bygg hvor det var ganske høyt energiforbruk. Det ble gjennomført et prosjekt hvor man blant annet boret flere brønner og erstattet en gammel oljekjel med varmepumpe. I tillegg ble ventilasjonsanlegget på store deler av bygget erstattet med nytt.

Positiv synergieffekt

Som ET kurven for 2019 viser, ga tiltakene som ble utført i 2018 en positiv synergieffekt.

Svendsen forteller videre at kostnadsbildet er en spennende faktor som man ser i etterkant av tiltaket.

– Strøm er kanskje en av de største enkeltpostene på et budsjett, så her vil man ved tiltak på rett sted gjøre positive økonomiske endringer.

I 2018 før tiltak, var forbruket stort sett over bør verdi. Som vises med den grønne linjen. Etter tiltak ligger alle målingene under bør-linjen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport

Under er et annet eksempel på en grafisk rapport man kan ta ut av Facilit Enøk. Søylene viser energiforbruket, og de ulike fargene er to forskjellige strømmålere. Svendsen forklarer videre at om man har andre energibærere i bygget, vil disse også skilles ut og vises med en egen farge. Den blå linja som ligger over strømforbruket er utetemperatur.

Den lysegrønne søyla er ganske jevn og viser energiforbruket til lys og annet forbruk, mens den mørke viser el-kjelen, som går til oppvarming av bygget og denne varierer veldig med utetemperaturen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Desiree Wang, salg og markedskoordinator, Facility Management AS.

Publisert: 02. februar 2021