Drift

Oppgaver og rutiner for at bygningen skal fungere som planlagt både funksjonelt, teknisk og økonomisk:

Vedlikehold

Programmer for å opprettholde bygningen og de tekniske installasjonene på et fastsatt kvalitetsnivå:

Utvikling

Hjelper deg å ta hensyn til nye funksjonskrav og lover, endrede markedsvilkår, noe som vil heve fdv-objektets kvalitet utover opprinnelig fastsatt nivå.

Facilit dekker og omfatter bl.a.

 

Adresse: Facilit, Fredrik Langes gate 24, Boks 833, 9258 Tromsø
Telefon: +47 4000 5885 | Fax: +47 982 90 844
firmapost@facilit.no | support@facilit.no

Mobiltilpasset nettside fra Godt Sagt