Drift

Oppgaver og rutiner for at bygningen skal fungere som planlagt både funksjonelt, teknisk og økonomisk:

Adresse: Facilit, Grønnegata 74, Boks 833, 9258 Tromsø
Telefon: +47 4000 5885 | Fax: +47 982 90 844
firmapost@facilit.no | support@facilit.no

Mobiltilpasset nettside fra Siteman